Privacyverklaring ROI Institute Europe

ROI Institute Europe kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van ROI Institute Europe en/of omdat je deze zelf op de website (http://www.roiinstitute-europe.com of http://www.crowdtech.nl/) aan ROI Institute Europe verstrekt. Het beschermen van jouw persoonsgegevens is een prioriteit voor ROI Institute Europe (Navigator B.V.). In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij gegevens verzamelen en hoe we de gegevens die je aan ons verstrekt verwerken in onze producten en diensten, maar ook welke rechten je hebt op het gebied van privacy. Gelieve deze Privacyverklaring eerst door te lezen, alvorens (persoonlijke) informatie aan ROI Institute Europe te verschaffen.

ROI Institute Europe is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in het meten van gedrag en resultaten van mensen en organisaties. De diensten die ROI Institute Europe biedt omvatten ontwerp, beheer en ondersteuning voor evaluatie van leeropbrengsten, prestaties (competenties), leeruitkomsten en reacties op ontwikkel- en veranderprogramma’s.

Door gebruik te maken van onze website www.roiinstitute-europe.com of applicatie www.crowdtech.nl, stem je toe met het verzamelen en verwerken van je gegevens op de wijze zoals deze belicht wordt in deze verklaring.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ROI Institute Europe kan de volgende persoonsgegevens verwerken via www.crowdtech.nl:

 • Je voor- en achternaam
 • Je geslacht
 • Je e-mailadres

Overige gegevens die wij verwerken via www.crowdtech.nl:

 • De organisatie waar je voor werkt
 • Uw IP-adres
 • Informatie over je voorkeurstaal
 • Informatie over welk device je gebruikt om de vragenlijst in te vullen
 • Datum/tijdstip waarop je een vragenlijst bent begonnen of hebt verzonden
 • Scores op een (360graden) Performance scan over jezelf of degene door wie je gevraagd bent om de vragenlijst in te vullen
 • Antwoorden op (evaluatie)vragen

Als je onze website bezoekt zijn je gegevens beveiligd en blijven vertrouwelijk. Wij hanteren hier de privacy vriendelijke instellingen en daarmee worden je gegevens niet met derden gedeeld, zoals Google Analytics. Gegevens die wij automatisch binnenhalen via onze website www.roiinstitute-europe.com:

 • Je geanonimiseerde IP-adres
 • Welke browser je gebruikt
 • Taalinstellingen van de browser
 • Datum/tijdstip/duur van uw bezoek
 • Websiteadres dat je doorstuurde naar onze website (bijvoorbeeld: Google)

 

Waarom heeft ROI Institute Europe uw gegevens nodig?

ROI Institute Europe verwerkt je persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening in opdracht van jouzelf of je organisatie met de volgende doelstellingen:

 • Om je uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst en je persoonlijke resultaten toe te sturen;
 • Om onze dienstverlening te personaliseren door e-mails, uitnodigingen en rapportages van jouw naam te voorzien;
 • Om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

ROI Institute Europe verwerkt je persoonsgegevens in het kader van marketing en communicatie met de volgende doelstellingen:

 • Om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of op de hoogte te kunnen houden van gerelateerd nieuws of events.
 • Informatie die wij automatisch binnenhalen via onze website, zoals je IP-adres, browser en datum/tijdstip, etc., gebruiken wij voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, om eventuele problemen in het systeem te onderzoeken en onze website en diensten te verbeteren.
 • ROI Institute Europe maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Uw gegevens worden anoniem verwerkt en niet gedeeld met Google.

Hoe lang bewaart ROI Institute Europe uw gegevens?

ROI Institute Europe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze termijnen zijn wat deelnemers en respondenten aan de performance scans betreft, vastgelegd in de overeenkomst tussen jou en je organisatie.

Worden uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekt?

ROI Institute Europe verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of jouw organisatie, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mogelijkerwijs delen wij samengevoegde en geanonimiseerde data met derden, inclusief adverteerders, investeerders en partners. Samengevoegde of geanonimiseerde data bevat geen persoonlijke data, is niet herleidbaar tot een individu, en het gebruik van deze data valt daarom buiten deze Privacyverklaring.

Google kan de informatie die zij via Google Analytics verzamelt aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ROI Institute Europe heeft de instellingen in Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, waarmee we Google geen toestemming geven om via ROI Institute Europe verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Welke rechten heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of internationaal GDPR)?

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar helpdesk@roiinstitute-europe.com. Gelieve in deze e-mail de volgende gegevens te vermelden:

 • Het doel/programma waarvoor wij gegevens hebben verzameld over jou (voor zover bekend);
 • Je volledige naam en het e-mailadres dat je hebt gebruikt;
 • De naam van de organisatie namens wie je gevraagd bent om de vragenlijst in te vullen.
 • ROI Institute Europe zal dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek reageren. Mogelijk vragen wij je om jezelf te identificeren alvorens je verzoek uit te voeren.

We respecteren je wensen wat betreft het (niet meer) ontvangen van marketing communicatie. Je kunt je voorkeuren zelf wijzigen door te reageren op onze e-mails, de ‘afmelden’-link te gebruiken onderaan in onze nieuwsbrief of door een losse e-mail te sturen naar info@roiinstitute-europe.com.

Beveiliging van uw gegevens

ROI Institute Europe neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ROI Institute Europe maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Lees ook de Security Statement om de overige beveiliging door te nemen.

Wij streven ernaar persoonlijke informatie alleen toegankelijk te maken voor die medewerkers, opdrachtgevers en tussenpartijen die de informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren of hun programma’s beter te maken. Bij deze informatiedeling wordt uiteraard rekening gehouden met de hoge gevoeligheid en de bijbehorende mate van beveiliging. Bekijk voor meer informatie onze Beveiligingsverklaring.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ROI Institute Europe verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ROI Institute Europe via info@roiinstitute-europe.com.

 

Wijzigingen in Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is onderhevig aan veranderingen na verloop van tijd. In het geval van wijzigingen aan deze verklaring, zullen we dat te allen tijde aangeven op deze pagina. We raden onze klanten en bezoekers aan regelmatig deze pagina te bekijken om te kijken of er updates hebben plaatsgevonden.

Laatste wijziging: Augustus, 2021.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij:
ROI Institute Europe
Groenekanseweg 85
3737 AC Groenekan
Tel: +31(0) 346 74 55 50
E-mail: info@roiinstitute-europe.com