• Masterclass: De Business Case voor Leren

  Leer de impact en waarde van leren aantonen bij het management!

  Lees meer
 • "Ik heb in de Masterclass geleerd om de opdrachtgever beter te ondervragen."


  Lees meer

Masterclass: De Business Case voor Leren

Heeft u moeite om HR-leerprogramma’s te koppelen aan verbeterde businessresultaten? Of krijgt u als HR-professional  voortdurend de vraag om de impact van leerprogramma’s op de (core) business te verantwoorden? En heeft u moeite om het management een duidelijk antwoord te geven? Kom dan naar onze Masterclass De Business Case voor Leren!

Hieronder vindt u meer informatie en de data van de geplande Masterclasses.
Voor incompany en maatwerk verzoeken kunt u ook contact met ons opnemen. We denken graag met u mee!

Informatie over de Masterclass

Jaarlijks investeren bedrijven en overheden ruim 8 miljard euro in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Investeren in mensen is nodig om de actuele uitdagingen rondom o.a. mobiliteit, zelfsturende teams, digitalisering en big data aan te pakken. Leren is daarmee cruciaal voor het (toekomstige) succes en de winstgevendheid van een organisatie,
maar wat leveren deze investeringen nu daadwerkelijk op?

Leer aan de hand van de ROI Methodiek en een aantal simpele stappen hoe u de impact van leren kunt aantonen aan uw management. We geven u inzicht in wat er nu eigenlijk gevraagd wordt als u de impact van leren moet aantonen. Leer het juiste gesprek voeren met de business, wordt een ware HR business partner die leerprogramma’s echt laat aansluiten op de business. De Masterclass is ook relevant voor managers aan de business kant die het gesprek aan willen gaan met HR.

Inhoud

Organisaties die investeren in leren hebben een voorsprong op organisaties waar leren wordt gezien als een kostenpost. HR heeft de uitdaging om HRD en het nieuwe leren vorm te geven en (financieel) te onderbouwen met een business case die de impact op de performance van de organisatie laat zien. Enkele vragen die daarbij spelen zijn:

 • Wat zijn de leerbehoeften van de organisatie?
 • Draagt leren bij aan de organisatie doelstellingen (business alignment)?
 • Leidt leren tot het nieuwe gewenste gedrag?
 • Wat is de performance verbetering voor de organisatie?
 • Levert het leerprogramma meer op dan het kost?
 • Is leren wel de beste oplossing?

Effectief leerbeleid

Tijdens deze online Masterclass gaat Klaas Toes – expert in Strategic People Analytics – met u aan de slag om bovenstaande vragen voor uw eigen organisatie te beantwoorden. Met behulp van de ROI Methodiek® en het rendementsmodel (Business Needs, Business Objectives, Forecasting en ROI) leert u een effectief leerbeleid te identificeren en toe te passen. Daarmee wordt u beter in staat te gesteld de juiste leeroplossingen te kiezen, toepassing van gedrag te bevorderen, de impact van leren te verhogen en budgetten te verantwoorden middels een uitgewerkte business case.

Business Alignment

Bovendien leert u de strategie te koppelen aan de behoeften en doelstellingen van uw organisatie, de resultaten van uw investeringen op een effectieve wijze te evalueren en vooral ook te analyseren. U gaat aan de slag met uw eigen business case voor leren en zult aan de hand van Business Alignment de relatie tussen investeren in leren en de impact op de organisatiedoelen en (individuele of team) prestatie indicatoren kunnen aantonen.

Met behulp van de ROI Methodiek® en forecasting kunt u al vooraf een fact-based dialoog voeren over wat het daadwerkelijke effect van leren zal zijn in financiële en niet-financiële opbrengsten (o.a. werknemerstevredenheid en loyaliteit) en vooraf buy-in en support van het management creëren in plaats van alleen achteraf verantwoording af te moeten leggen.

Leerresultaat

Na het volgen van de Masterclass:

 • bent u in staat een behoefte analyse (Business Needs) te maken;
 • bent u in staat heldere doelstellingen (Business Objectives) te formuleren;
 • bent u in staat een inschatting (Forecast) te maken van de potentiële kosten;
 • bent u in staat een inschatting (Forecast) te maken van potentiële opbrengsten;
 • bent u in staat een inschatting te maken van de impact op de business;
 • bent u in staat om vooraf de business case van leren en opleiden vast te stellen;

Leerdilemma’s overwinnen

Naast de ROI Methodiek® en het opstellen van een business case voor uw organisatie, bespreekt Klaas Toes met u de trends en uitdagingen van leren. Hij leert hij u tevens manieren om leerdilemma’s te overwinnen, door:

 • aan te tonen dat leren de best renderende investering is;
 • verspilde opleidingstijd te identificeren en te elimineren;
 • toepassing van gewenst gedrag aan te tonen en de performance verbetering vast te stellen;
 • management te voorzien van voor hen relevante informatie;
 • indien nodig te kiezen voor een andere interventie dan een leerprogramma.
Doelgroep

Doelgroep

 • HR-, HRD of opleidingsverantwoordelijken en business partners die de noodzaak van leren willen vaststellen, de meest effectieve leeroplossing willen kiezen, de toepassing van het gewenste gedrag willen ondersteunen, de impact van de leeroplossing willen beoordelen en het opleidingsrendement willen becijferen.
 • Managers vanuit de business die het gesprek aan willen gaan met HR business partners om samen tot de meest effectieve leeroplossingen te komen, die de gewenste performance verbetering zullen bewerkstelligen, en samen met HR een business case willen opstellen om vooraf het verwachte resultaat in zicht te krijgen.
Programma

De Masterclass vindt plaats via Microsoft Teams en bestaat uit 2x een online sessie van 2 uur.

Vooraf een digitale intake met Klaas Toes

Sessie 1: donderdag 30 september 2021 10.00-12.00 uur
Introductie van de Business Case methodiek
Behoefteanalyse (Business Needs)
Formuleren van heldere doelen (Business Objectives)

Sessie 2: donderdag 7 oktober 10.00-12.00 uur
Inschatting (forecast) maken van potentiële kosten
Inschatting (forecast) maken van potentiële opbrengsten
Impact op de business
Opstellen Business Case van Leren

Praktische informatie

Datum:                Donderdag 30 september en donderdag 7 oktober

Duur:                    Het programma bestaat uit:

 •                                een online intake vooraf
 •                                een online Masterclass van 2x een sessie van 2 uur

prijs:                      € 490 (excl. BTW), incl. lesmateriaal

Locatie:                 Online via Microsoft Teams

Taal:                      Nederlands (op aanvraag ook in het Engels)

Facilitator:            Klaas Toes

Aanmelden:          Klik hier om u aan te melden

Wat zeggen deelnemers over de Masterclass?

“De Masterclass heeft mij een nieuw zicht gegeven in de mogelijkheden om het effect van leren te meten.”

“Als ik van tevoren doelstellingen bepaal kan ik meten of de leerinterventie nut heeft, in de Masterclass heb ik geleerd hoe dat te doen.”

“Ik heb geleerd om de opdrachtgever beter te ondervragen, zodat het probleem duidelijk wordt voordat ik begin aan het denken in oplossingen.”

“Een grondige kijk op hoe je de opbrengst van leren inzichtelijk kunt maken.” 

Insight into the effect of learning
Clear standards
Linked to the organization strategy