Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

ROI Certificering

Gooiconsult begeleidt organisaties in ontwikkeling. Met als doel betere en meetbare prestaties van de mensen. Van talentvolle professionals tot ambitieuze leiders. Dat leidt tot een betere prestatie van de organisatie als geheel. Gooiconsult gelooft in co-creatie; benodigde stappen samen zetten. Van het bewust worden tot het uitdagen, van verandering tot het uiteindelijke rendement. Om rendement centraal te kunnen stellen is meten een voorwaarde. Daartoe werkt Gooiconsult nauw samen met ROI Institute Europe dat ook onderdeel is van de Gooiconsult Groep.

Rick de Rijk, directeur van Gooiconsult: “Onze klantvragen zijn performance vraagstukken waarbij leren en ontwikkelen mogelijk een oplossing is. Wij werken altijd volgens de piramide van leren en presteren om te achterhalen of de gestelde vraag ook het daadwerkelijke vraagstuk is van de klant. Door onze aanpak en de resultaten worden wij steeds meer als vertrouwde adviseur gezien.

Wij meten voornamelijk op level 1 en 3 waarbij performance de brug is van business naar leren. Als je de performance inzichtelijk kunt maken dan kun je de verbinding maken tussen werken en leren. Daarnaast evalueren wij onze programma’s. Naast een hygiëne factor om onze kwaliteit te waarborgen is dit tevens een voorspeller voor het toepassen van het geleerde in de praktijk.

De samenwerking met ROI Institute Europe gaat ver terug. ROIE is geen leverancier maar partner omdat zij kennis van zaken hebben en daarbij hun verantwoordelijkheid nemen. Er zijn weinig andere partijen die in deze denktrant zitten. Ze bieden maatwerk door de metingen aan te passen op de vraagstukken van de klant waarbij ze meewegen in de tijd op het gebied van rapportages en adviezen.”

UWV