10 Steps to Succesful Business Alignment

woensdag 4 oktober 2017

Business alignment is te definiëren als het proces om te verzekeren dat een nieuw project, programma of proces rechtstreeks verband houdt met de te behalen doelen van de organisatie, meestal uitgedrukt in termen van output, kwaliteit, kosten of tijd. 'Dit boek biedt concrete gedetailleerde input, suggesties en nu hoe te plannen, implementeren, creëren en onderhouden van effectieve business alignment voor projecten van bijna elke omvang. Dit boek behandelt het volledige spectrum van kwesties die verband houden met business alignment. Het bepalen van de payoff, business, performance, and preference needs; het aanpakken van doelstellingen op hoog niveau; impact; het rapporteren van de resultaten; en meer.


  The Business Case for learning | Beyond lerning Objectives